Hubert Hunter Gruszczyński

    Sam o sobie zwykł mawiać, iż jest człowiekiem renesansu. Posiada dwie dziesiątki wyuczonych zawodów od masażysty po instruktora samoobrony, ale przede wszystkim jest wychowawcą młodzieży z wieloletnim doświadczeniem. Na co dzień łączy swoją pracę zawodową z działalnością charytatywną oraz w grupach rekonstrukcyjnych i paramilitarnych. Zarówno w pisaniu książek jak i pracy z młodzieżą stara się przelewać w otwarte umysły swoje doświadczenie, wiedzę i przemyślenia wynikające ze sporej życiowej eksperiencji. Samemu będąc osobowością złożoną i zagmatwaną, nie potrafi pozostawić za sobą ludzi obojętnymi na sprawy, w które wierzy.

    Ośmiokrotnie odznaczony za swoją działalność, w tym odznaczeniami państwowymi.

    Pisarz?

    Człowiek!