Horyzonty Olsztyn po raz drugi na Twierdzy!

Horyzonty zostają parnterem Festiwalu Twierdza po raz drugi! Bardzo silna ekipa z Olsztyna szykuje dla Was załą masę atrakcji!

Horyzonty Fantastyki są inicjatywą tworzoną przez fanów fantastyki z Olsztyna, jak również z całego województwa warmińsko – mazurskiego. Naszym celem jako osób interesujących się fantastyką jest przede wszystkim:

  • prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej związanej z promocją kultury, literaturą, fantastyką i historią,
  • prowadzenie działalności związanej z promocją regionu,
  • organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
  • wspieranie czytelnictwa,
  • rozwijanie kontaktów i współpraca między środowiskami miłośników fantastyki w naszym regionie i w całej Polsce,
  • inicjowanie i realizacja programów kulturalnych, przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną wśród młodzieży.

Horyzonty Fantastyki realizują swoje cele poprzez:

  • Organizację imprez kulturalnych – konwentów, spotkań, prelekcji, warsztatów, wyjazdów, gier, dyskusji, spotkań z pisarzami, filmowcami, tłumaczami, krytykami i wydawcami zajmującymi się fantastyką, tak w formie jednostkowych imprez, konwentów i seminariów, jak i imprez otwartych dla osób niebedących członkami inicjatywy,
  • – Prowadzenie otwartych for dyskusyjnych ukierunkowanych na fantastykę,
  • – Organizację konkursów związanych z fantastyką,
  • – Ułatwianie zbiorowego udziału osobom pragnącym uczestniczyć w konwentach i festiwalach organizowanych w regionie i w kraju kraju i za granicą.

Horyzonty Fantastyki w całości opierają się na społecznej i nieodpłatnej pracy swoich członków.

Recent Posts

Leave a Comment