Sprawdź już teraz
co warto zobaczyć w Giżycku

  • Twierdza Boyen – twierdza w kształcie gwiazdy, będąca ważnym obiektem strategicznym. Położona w zachodniej części Giżycka.
  • Wieża ciśnień w Giżycku – wieża ciśnień znajdująca się przy ulicy Warszawskiej 37 w Giżycku, na wzgórzu obok skrzyżowania ulicy Warszawskiej z Wodociągową i Bohaterów Westerplatte.
  • Niegocin – jezioro morenowe w Krainie Wielkich Jezior w województwie warmińsko-mazurskim; powierzchnia 2604 ha, głębokość do 39,7 m.

Położenie twierdzy Boyen

W czasie wizyty w Giżycku warto odwiedzić jedną z najciekawszych budowli militarnych, czyli twierdzę Boyen. Jest świetnie zachowanym zabytkiem, który pozwala nam poznać nowożytną architekturą wojskową. Jak łatwo się domyślić zarówno kształt budynku, jak i jego położenie nie jest przypadkowe. Twierdza już na etapie projektu była zaplanowana tak, by jak najskuteczniej wzmocnić wschodnią granicę Prus. Co warto wiedzieć o jej wyjątkowej lokalizacji?

Niezwykła twierdza na wyspie

Miejsce wybrane pod budowę twierdzy Boyen było strategiczne. Warownia powstała by chronić jedną z granic państwa Pruskiego oraz wzmocnić jego pozycję w regionie. W czasach, gdy zlecono budowę, było to niezbędne. Czasy rozbiorów Polski oraz walk o Śląsk były dla Prus wyjątkowo niespokojne, w związku z tym każdy budynek o charakterze militarnym nabierał szczególnego znaczenia. Teren, na którym powstała twierdza miał doskonałe warunki. Charakter obronny wspierało ukształtowanie terenu, sieć rzek i jezior oraz sąsiedztwo gęstych lasów. Wszystko to sprzyjało ukryciu budowli i zapewniało cenny w wojskowości element zaskoczenia. Naturalna osłona pozwalała też na mobilizację własnych sił zbrojnych bez ryzyka obserwacji przez wroga.

Twierdza powstała na przesmyku oddzielającym jeziora Niegocin i Kisajno, czyli na tak zwanej Wyspie Giżyckiej. Z jednej strony otacza ją Kanał Giżycki, z drugiej odcina strumień zasilający pobliski młyn. Warownie osłania też wspomniany już kompleks leśny, na który składają się trzy puszcze: Romnicka, Borecka i Piska. Wszystko to nie tylko chroniło budowle przed obserwatorami, ale i utrudniało poruszanie się wrogich wojsk w pobliżu warowni.

Ważny punkt obronny

Twierdza Boyen, obok tej w Królewcu, była najważniejszym punktem obrony Prus Wschodnich. Jej budowa w centrum pasa Wielkich Jezior Mazurskich służyła skutecznej blokadzie wrogich wojsk nadchodzących ze wschodu. Utrudnienie im dostania się w strategiczny region jezior było kluczowe, otwierał on bowiem drogę w głąb państwa. Twierdzę wzmacniała nie tylko jej architektura obronna czy położenie, ale i budynki znajdujące się wewnątrz kompleksu militarnego. Spichrze, koszary, czy własne laboratorium prochowe gwarantowały jej niezależność i czyniło samowystarczalną. Niezwykle ważne były też cztery bramy twierdzy Boyen. Zapewniały bowiem dostęp do dróg lokalnych i szlaku wodnego oraz pozwalały na stałą łączność z oddziałami znajdującymi się poza fortecą. O skuteczności obronnej fortecy świadczą działania wojenne prowadzone na jej terenie w czasie I wojny światowej. Oddziały niemieckie stacjonujące w twierdzy wielokrotnie odpierały z tego miejsca zmasowane ataki armii rosyjskiej.

Obecnie twierdza znajduje się na terenie Giżycka i dojazd do niej nie powinien sprawiać większych trudności. Na terenie obiektu odbywają się wystawy i inne wydarzenia kulturalne, jest też na stałe otwarta dla zwiedzających. W czasie wycieczki możemy poznać bogatą historię tego miejsca i z bliska przyjrzeć się jej niezwykłej architekturze, która z pewnością zachwyci nie tylko miłośników budowli wojskowych.

Mark Twain
amerykański pisarz

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.”