Media

Współpraca media

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów.

Wystarczy wypełnić formularz:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania na cele promocyjne imprezy materiałów powstałych w trakcie jej trwania i prosi o ich przesłanie na mail twierdza@brzart.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTĘPNY WKRÓTCE