AlterEgo Twierdza

AlterEgo Twierdza

Niezależnie od tego, jakie uniwersum wybierzesz – czekamy na Twój strój podczas Festiwalu Fantastyki Twierdza. Udowodnij sobie i innym, że potrafisz uszyć lub wykuć coś z innej rzeczywistości, zrób wrażenie na jury i wygraj piękne nagrody!
Zapraszamy cosplayerów, twórców kostiumów oraz wszystkich wielbicieli pięknych strojów na konkurs kostiumowy AlterEgo! W sobotę 8.09.2018 ugości nas Twierdza Boyen w Giżycku. Nie może Was zabraknąć! 🙂 Dla 30 wybranych przez organizatorów konkursu zgłoszonych uczestników  przewidujemy 50% zniżki – przesłanej droga mailową w formie jednorazowych kodów uprawniających do zniżki.

Konkurs koordynuje Alicja Grześkowiak i Marika Pitnoczko.

Więcej informacji niebawem

 Sponsorzy:

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2018

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu kostiumowego “Twierdza AlterEgo” zwanego dalej „konkursem” jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno (zwana dalej „organizatorem”). Koordynatorkami konkursu są Marika Pitnoczko i Alicja Grześkowiak.
2. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Twierdza (zwanego dalej „Twierdzą”) na Twierdzy Boyen w Giżycku w dniach 7-9.09.2018 r. i trwa od otwarcia terenu festiwalu do godziny 19:00 w sobotę 8.09.2018r. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego wieczoru, tj. 8.09.2018r., na głównej scenie Festiwalu.
3. Konkurs ma na celu promowanie i wspieranie kreatywności twórców kostiumowych oraz popularyzowanie szeroko rozumianego fandomu fantastyki w Polsce.
4. Wyniki zostaną ogłoszone w sobotę 8.09.2018, około godziny 20:00 na scenie głównej. By odebrać nagrody, uczestnicy powinni pojawić się w kostiumach.
5. Konkurs będzie miał charakter dwutorowy. Pierwszym będzie nagroda publiczności (konkurs żetonowy), drugim zaś ocena jury.

II Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie cosplay jest wysłanie zgłoszenia konkursowego do godziny 23:59 dnia 31.08.2018 za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie festiwaltwierdza.pl. Zgłoszenie musi zawierać zdjęcia kostiumu gotowego w minimum 70% oraz, opcjonalnie, plik z podkładem muzycznym w formacie mp3. W ostateczności rozpatrzymy także zgłoszenia na miejscu. O przyjęciu do konkursu wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni do godziny 23:59 03.09.2018.
2. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców (formularz do pobrania na stronie festiwaltwierdza.pl).
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden strój.
4. Można występować solo lub w grupach dowolnego rozmiaru.
5. Zezwala się na prezentowanie strojów, które były wystawiane na innych konkursach.
6. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczestnicy festiwalu Twierdza, niezależnie od wieku i narodowości.
7. Prezentowane kostiumy mogą nawiązywać do dowolnych postaci (znanych z filmów, książek, komiksów, ilustracji, własnej wyobraźni itp.) przy czym zachęcamy do korzystania z motywów związanych z fantastyką. Przez kostium rozumiemy nietypową, niecodzienną odzież/charakteryzację, wyróżniającą daną osobę, w szczególności nadający jej cechy postaci, którą w rzeczywistości nie jest.
8. Kostium musi zostać stworzony przez uczestnika. Może też składać się z zebranych przez niego części czy fragmentów materiałów i odzieży, które poddane zostały znaczącym metamorfozom i tworzyć zaczęły zupełnie nową całość.
Gotowe, kupione kostiumy nie będą dopuszczane do konkursu. Można natomiast używać takich elementów gotowych, jak peruki, soczewki, buty itp. Uczestnicy mogą sobie wzajemnie pomagać w tworzeniu kostiumu, o ile występują razem.
9. Zezwala się na prezentowanie stroju na modelu, jednak warunkiem dopuszczenia takiej opcji jest obecność twórcy na festiwalu Twierdza oraz wzięcie udziału w rundzie jury wraz ze swoim modelem.
10. Stroje nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Kwestie sporne będą rozstrzygane przez koordynatora.
11. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie wykonanych podczas Twierdzy zdjęć oraz nagrań zawierających jego wizerunek, w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją eventu oraz organizatora.
12. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.

III Kategorie
W trakcie konkursu sędziowie będą oceniali uczestników w następujących kategoriach:
– Najlepszy cosplay. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę zgodność z ilustracją referencyjną, nadesłaną przez uczestnika, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.
– Najlepszy projekt własny. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę kreatywność uczestnika, konsekwencja w projektowaniu postaci, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.
– Wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

IV Przebieg konkursu
1. Konkurs AlterEgo podczas Twierdzy składać się będzie z trzech części:
– obowiązkowej próby scenicznej,
– obowiązkowej rundy jury, czyli spotkania sam na sam z sędziami, podczas których uczestnik opowiada o swoim stroju,
– prezentacji scenicznych.  
2. Terminarz i przebieg konkursu kostiumowego AlterEgo:
     ● Od otwarcia terenu festiwalu 8.09.2018 do godziny 19:00 w specjalnie oznaczonym punkcie na terenie festiwalu przyjmowane są zgłoszenia uczestnictwa.
     ● Od otwarcia terenu festiwalu 8.09.2018 do godziny 18:30 w specjalnie oznaczonym punkcie uczestnicy mogą podliczyć żetony do konkursu żetonowego. Są one wówczas odbierane przez obsługę, a wynik zapisywany na koncie uczestnika. Żetony niepodliczone w punkcie nie są brane pod uwagę.
     ● Rozdanie nagród odbywa się na scenie, około godziny 20:00 8.09.2018.

V Występy sceniczne
1. Konkurs odbywa się na zadaszonej scenie na świeżym powietrzu, mającej  wymiar 6×8 metrów. Z tego tytułu nie jest możliwe jest utworzenie efektu całkowitej ciemności. Scena jest wyposażona w reflektory oraz mikrofony przewodowe. Więcej informacji dostępnych będzie u organizatora bliżej terminu festiwalu.
2. Maksymalny czas, jaki uczestnik powinien poświęcić na prezentację sceniczną:
– jeśli występuje w 1 lub 2 osoby: 2:30 minuty,
– jeśli na scenie występuje powyżej trzech osób: 3 minuty.
3. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, skontaktuj się z koordynatorem festiwalu Twierdza i zaznacz to w zgłoszeniu online. Miej na uwadze, że spędzenie na scenie zbyt długiego czasu może znudzić widzów.
4. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa Twierdzy zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno.
5. Niedozwolone jest używanie na scenie płynów, materiałów brudzących lub niebezpiecznych. Wszystkie sytuacje związane z wykorzystaniem pirotechniki lub rzucaniem przedmiotów w widownię powinny zostać ustalone z koordynatorem konkursu na etapie wysyłania zgłoszenia do konkursu. Koordynator może odmówić ich wykorzystania.
7. Zabrania się rzucania przedmiotami ciężkimi lub o ostrych krawędziach.

VI Dyskwalifikacje i upomnienia
1. Organizatorzy i koordynator nie biorą odpowiedzialności za zachowanie uczestników.
2. Organizatorzy mogą zdyskwalifikować uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia terenu festiwalu) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
3. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorów konkursu w następujących przypadkach:
     ● wiele przebranych osób zbiera żetony na konto jednej,
     ● uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze,
w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu.

VII System oceniania – konkurs żetonowy
1. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie przeliczenia liczby zdobytych żetonów. Nagrodzony zostanie wyłącznie uczestnik z największą ilością zdobytych podczas festiwalu żetonów.
2. Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje przy wejściu jeden żeton, który może przyznać dowolnej przebranej osobie w dowód uznania. Zadaniem uczestników konkursu jest udział w festiwalu Twierdza i zebranie jak największej liczby żetonów. Zebrane żetony uczestnicy konkursu przekazują do specjalnego punktu (zaznaczonego na mapkach), gdzie są one podliczane, a wyniki zapisywane na konto danego uczestnika. Żetony można oddawać do punktów maksymalnie do 18:30
w sobotę 8.09.2018.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień na oddzielnie określonych zasadach.

VIII Jury i nagrody
1. W skład jury wchodzić będą specjaliści z zakresu tworzenia kostiumów (zarówno cosplayu, jak i projektów autorskich), fotografii i designu. Jurorzy zostaną ogłoszeni przed rozpoczęciem Twierdzy.
2. Nagrody będą ogłaszane na stronie wydarzenia konkursu AlterEgo.
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną.
4. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić oferowaną nagrodę bądź też jej nie przyznać. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od zakończenia Twierdzy, przechodzą na własność organizatora.
5. Od nagród pieniężnych odprowadzony zostanie podatek zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Zapłata podatku dochodowego zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
6. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu
i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

* * *

Kontakt do koordynatorów konkursu kostiumowego AlterEgo Twierdza:
Marika Pitnoczko
tel. 728-325-265
Alicja Grześkowiak
tel. 794-358-050
email:  twierdza.alterego@gmail.com