AlterEgo Twierdza

AlterEgo Twierdza 2019

Podczas festiwalu Twierdza (6-8.09.2019., Giżycko) odbędą się aż dwa konkursy kostiumowe! W odpowiedzi na Wasze prośby postanowiliśmy powrócić do formuły scenicznej, czyli konkursu AlterEgo, umożliwiającego uczestnikom pokazanie się przed szerszą publicznością, ale nie rezygnować przy tym z „Nagrody publiczności” mierzonej żetonami, gdzie każdy uczestnik konwentu jest swego rodzaju jurorem.

-> Żeby zapisać się na konkurs sceniczny AlterEgo, należy wysłać zgłoszenie do godziny 23:59 31.08.2019. Zgłoszenia wysyła się za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie festiwaltwierdza.pl.

-> Żeby walczyć o nagrodę publiczności konkursu AlterEgo, wystarczy przyjść na konwent i chodząc w kostiumie, kolekcjonować żetony, które w wyrazie uznania podarują Ci uczestnicy. To bardzo proste!

Twierdza to fajny, serdeczny konwent pełen dobrych prelekcji, śpiewów do rana, luzackiej atmosfery i niekończącej się imprezy. To miejsce zrzeszające wielu fotografów i modeli alternatywnych, dlatego jest nie tylko świetną okazją do pokazania stroju, ale też nauczenia się nowych rzeczy o pozowaniu na sesjach, modelingu itp. Nawet jeśli nie przepadacie za rywalizacją, może Was zainspirować. 🙂

Do zobaczenia!

 Sponsorzy:

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2019 (Konkurs sceniczny)

Regulamin konkursu scenicznego Twierdza AlterEgo 2019

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza AlterEgo 2019

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu kostiumowego Twierdza AlterEgo 2019, zwanego dalej „konkursem”, jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno (zwana dalej „organizatorem”).
 2. Koordynatorem konkursu jest Zofia Skowrońska, Zula Costumes.
 3. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Twierdza  na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku, 7.09.2019 r. (zwanego dalej „Twierdzą”).
 4. Konkurs ma na celu popularyzowanie fantastyki oraz środowiska kostiumowego w Polsce.
 5. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.

II Warunki uczestnictwa

 1. Wysłanie zgłoszenia na konkurs do godziny 23:59 31.08.2019 za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie festiwaltwierdza.pl.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.
 3. Można występować solo lub w grupach dowolnego rozmiaru.
 4. Kostium musi zostać stworzony przez uczestnika, bądź składać się z dobranych przez niego fragmentów materiałów i odzieży, które przeszły znaczące zmiany i teraz tworzą nową całość. Kostiumy kupione nie będą dopuszczane do konkursu. Zezwala się na wykorzystanie pojedynczych elementów gotowych, takich jak peruki, soczewki, buty itp. Uczestnicy mogą sobie wzajemnie pomagać w tworzeniu kostiumu, o ile występują razem.
 5. Zezwala się na prezentowanie strojów, które były wystawiane na innych konkursach.
 6. Zezwala się na prezentowanie stroju na modelu, o ile twórca stroju będzie obecny podczas Twierdzy i weźmie wraz z modelem udział w rundzie jury.
 7. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców. (Formularz do pobrania na stronie festiwaltwierdza.pl)
 8. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Twierdzy w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Twierdzy oraz organizatora i koordynatora.
 9. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

 

III Kategorie

 1. W trakcie konkursu sędziowie będą oceniali uczestników w następujących kategoriach:
 • Najlepszy cosplay. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę zgodność z ilustracją referencyjną, nadesłaną przez uczestnika, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.
 • Najlepszy projekt własny. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę kreatywność uczestnika, konsekwencja w projektowaniu postaci, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.
 • Wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

 

IV Przebieg konkursu

 1. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do godziny 23:59 31.08.2019 za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie festiwaltwierdza.pl. Uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu do konkursu do godziny 23:59 2.09.2019. Przed rozpoczęciem Twierdzy, drogą e-mailową, otrzymają wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz godzin, w jakich powinni się stawić przed jurorami.
 2. Konkurs podczas Twierdzy składa się z trzech części:
 • nieobowiązkowej próby scenicznej,
 • obowiązkowej rundy jury, czyli spotkania sam na sam z jurorami, podczas których uczestnik opowiada o swoim stroju,
 • prezentacji scenicznych.

 

V Występy sceniczne

 1. Konkurs odbywa się na świeżym powietrzu, na scenie zewnętrznej z zadaszeniem, o wymiarach 8×6 metrów z wybiegiem 2×6 metrów. Niemożliwe jest wprowadzenie efektu całkowitej ciemności. Scena jest wyposażona w reflektory barwne, mikrofony przewodowe. Dodatkowych informacji na temat sceny organizator udzieli na życzenie uczestników bliżej terminu imprezy.
 2. Maksymalny czas, jaki uczestnik powinien poświęcić na prezentację sceniczną:
  – jeśli występuje w 1 lub 2 osoby: 2:30 minuty,
  – jeśli na scenie występuje powyżej trzech osób: 3 minuty.
  Jeśli potrzebujesz więcej czasu, skontaktuj się z koordynatorem eventu i zaznacz to w zgłoszeniu online.
 3. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa Twierdzy, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno. Istnieje możliwość przećwiczenia prezentacji na scenie podczas porannej próby w dniu konkursu.
 4. Użycie na scenie płynów, materiałów brudzących lub niebezpiecznych, nie jest zezwolone.
 5. Wszystkie sytuacje związane z wykorzystaniem pirotechniki lub rzucaniem przedmiotów w widownię powinny zostać ustalone z koordynatorem konkursu na etapie wysyłania zgłoszenia do konkursu. Koordynator może odmówić ich wykorzystania.
 6. Zabrania się rzucania przedmiotami ciężkimi lub o ostrych krawędziach.

 

VI Jury i nagrody

 1. W skład jury wchodzić będą specjaliści z zakresu tworzenia kostiumów (zarówno cosplayu, jak i projektów autorskich), fotografii, designu. Jurorzy zostaną ogłoszeni przed rozpoczęciem Twierdzy.
 2. Nagrody będą konsekwentnie ogłaszane na stronie festiwaltwierdza.pl Wszystkie nagrody zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem Twierdzy.
 3. Spis wszystkich nagród zostanie opublikowany na stronie festiwaltwierdza.pl przed rozpoczęciem Twierdzy. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić oferowaną nagrodę bądź też jej nie przyznać. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od zakończenia Twierdzy, przechodzą na własność organizatora.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

Kontakt do koordynatora działu cosplay, Zofii Skowrońskiej z Zula Costumes:

mail@zulacostumes.com
tel. 609 385 832.

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2019 (Nagroda publiczności)

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2018

Nagroda publiczności

Regulamin konkursu kostiumowego

Twierdza: nagroda publiczności

6-7.09.2019, Twierdza Boyen, Giżycko

 

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu kostiumowego AlterEgo: nagroda publiczności zwanego dalej „konkursem” jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno (zwana dalej „organizatorem”). Koordynatorką konkursu jest Zula Costumes, reprezentowane przez Zofię Skowrońską.
 2. Konkurs odbywa się podczas festiwalu Twierdza 6-7.09.2019 r. w Twierdzy Boyen w Giżycku. Trwa od otwarcia terenu festiwalu do godziny 19:00 w sobotę 7.09.2019. Wyniki zostaną zaprezentowane tego samego wieczora na scenie głównej festiwalu.
 3. Konkurs ma na celu promowanie środowiska kostiumowego.
 4. Każdy uczestnik festiwalu otrzymuje przy wejściu jeden żeton, który może przyznać dowolnej przebranej osobie w dowód uznania. Zadaniem uczestników konkursu jest udział w festiwalu Twierdza i zebranie jak największej liczby żetonów. Zebrane żetony uczestnicy konkursu przekazują do  punktu info, gdzie są one podliczane, a wyniki zapisywane na konto danego uczestnika. Żetony można oddawać do punku info maksymalnie do 19:00 w sobotę 7.09.2019.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w sobotę 07.09.2019, po zamknięciu kostiumowego konkursu scenicznego AlterEgo, który rozpoczyna się o 20:00 na scenie głównej. By odebrać nagrody, uczestnicy powinni pojawić się w kostiumach.

 

II Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczestnicy festiwalu Twierdza, niezależnie od wieku i narodowości.
 2. Prezentowane kostiumy mogą pochodzić z dowolnych źródeł (filmów, książek, komiksów, ilustracji, własnej wyobraźni itp.) przy czym zachęcamy do korzystania z wzorów związanych z fantastyką. Przez kostium rozumiemy nietypową, niecodzienną odzież/charakteryzację, wyróżniającą daną osobę, w szczególności nadający jej cechy postaci, którą w rzeczywistości nie jest.
 3. By wziąć udział w konkursie, uczestnik rejestruje się w punkcie na terenie festiwalu, podając swoje imię, nazwisko, narodowość, numer telefonu, kontakt e-mailowy, wiek oraz informację, czy kostium został wykonany własnoręcznie. Nie jest konieczna rejestracja przed festiwalem.
 4. Dopuszczalne jest noszenie kilku różnych kostiumów przez jedną osobę. Żetony na koncie uczestnika są traktowane jako jedna pula.
 5. Dopuszczalne jest prezentowanie strojów nie wykonanych samodzielnie, ponieważ konkurs opiera się na interakcjach pomiędzy uczestnikami festiwalu, a przy tym ma formułę plebiscytu. Jednak kostiumy takie nie mogą zostać nagrodzone I nagrodą konkursu, która przysługuje wyłącznie strojom wykonanym własnoręcznie.
 6. Zwycięski strój nie może zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Kwestie sporne rozstrzyga koordynator.
 7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Twierdzy w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją eventu oraz organizatora.
 8. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

 

III Przebieg konkursu

 1. Terminarz i przebieg konkursu kostiumowego:
 • Od otwarcia terenu festiwalu 06.09.2019 do godziny 19:00 07.09.2019 w specjalnie oznaczonym punkcie na terenie festiwalu przyjmowane są zgłoszenia uczestnictwa.
 • Od otwarcia terenu festiwalu 06.09.2019 do godziny 19:00 07.09.2019 w specjalnie oznaczonym punkcie uczestnicy mogą żetony podliczyć. Są one wówczas odbierane przez obsługę, a wynik zapisywany na koncie uczestnika. Zachęcamy do regularnego odwiedzania punktu z mniejszymi pulami żetonów. Żetony nie podliczone w punkcie nie są brane pod uwagę.
 • Rozdanie nagród odbywa się na scenie, w okolicach godziny 20:00 07.09.2019.

 

IV Dyskwalifikacje i upomnienia

 1. Organizatorzy i koordynator nie biorą odpowiedzialności za zachowanie uczestników.
 2. Organizatorzy mogą dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia terenu targów) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 3. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu w następujących przypadkach:
 • wiele przebranych osób zbiera żetony na konto jednej,
 • uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu.

 

VI System oceniania

 1. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie przeliczenia liczby zdobytych żetonów.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień na oddzielnie określonych zasadach.
 3. Pierwszą nagrodę konkursu może uzyskać wyłącznie uczestnik w kostiumie wykonanym własnoręcznie.

 

VII Nagrody

 1. Dokładny spis nagród zostanie opublikowany na stronie Twierdzy przed konkursem.
 2. Do nagród dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach zmienić wysokość nagrody lub jej nie przyznać.
 4. Nieodebranie nagród przez zwycięzcę w terminie 30 dni od zakończenia Twierdzy tożsame jest ze zrzeczeniem się wygranej.
 5. Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

 

Kontakt do koordynatora konkursu kostiumowego

Zofia Skowrońska

Zula Costumes

mail@zulacostumes.com

Tel.+48 609 385 832