AlterEgo Twierdza

AlterEgo Twierdza

Niezależnie od tego, jakie uniwersum wybierzesz – czekamy na Twój strój podczas Festiwalu Fantastyki Twierdza. Udowodnij sobie i innym, że potrafisz uszyć lub wykuć coś z innej rzeczywistości, zrób wrażenie na jury i wygraj piękne nagrody!
Zapraszamy cosplayerów, twórców kostiumów oraz wszystkich wielbicieli pięknych strojów na konkurs kostiumowy AlterEgo! W sobotę 8.09.2018 ugości nas Twierdza Boyen w Giżycku. Nie może Was zabraknąć! 🙂 Dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników konkursu przewidujemy 50% zwrotu akredytacji.

Konkurs koordynuje Zula Costumes.

Więcej informacji niebawem

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2018

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu kostiumowego Twierdza 2018, zwanego dalej „konkursem”, jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno (zwana dalej „organizatorem”).
 2. Koordynatorem konkursu jest Zofia Skowrońska, Zula Costumes.
 3. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Twierdza w Twierdzy Boyen, 08.09.2018 r. (zwanego dalej „Twierdzą”).
 4. Konkurs ma na celu popularyzowanie fantastyki oraz środowiska kostiumowego w Polsce.
 5. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.


II Warunki uczestnictwa

 1. Wysłanie zgłoszenia na konkurs do godziny 23:59 31.08.2018 za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie festiwaltwierdza.pl. Zgłoszenie musi zawierać zdjęcia kostiumu gotowego w minimum 70%. W ostateczności rozpatrzymy także zgłoszenia na miejscu.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jeden strój.
 3. Można występować solo lub w grupach dowolnego rozmiaru.
 4. Kostium musi zostać stworzony przez uczestnika, bądź składać się z dobranych przez niego fragmentów materiałów i odzieży, które przeszły znaczące zmiany i teraz tworzą nową całość. Kostiumy kupione nie będą dopuszczane do konkursu. Zezwala się na wykorzystanie pojedynczych elementów gotowych, takich jak peruki, soczewki, buty itp. Uczestnicy mogą sobie wzajemnie pomagać w tworzeniu kostiumu, o ile występują razem.
 5. Zezwala się na prezentowanie strojów, które były wystawiane na innych konkursach.
 6. Zezwala się na prezentowanie stroju na modelu, o ile twórca stroju będzie obecny podczas Twierdzy i weźmie wraz z modelem udział w rundzie jury.
 7. Osoby nieletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców. (Formularz do pobrania na stronie festiwaltwierdza.pl)
 8. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Twierdzy w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Twierdzy oraz organizatora i koordynatora.
 9. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III Kategorie

 1. W trakcie konkursu sędziowie będą oceniali uczestników w następujących kategoriach:
 • Najlepszy cosplay. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę zgodność z ilustracją referencyjną, nadesłaną przez uczestnika, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.
 • Najlepszy projekt własny. W ocenie tej kategorii brana jest pod uwagę kreatywność uczestnika, konsekwencja w projektowaniu postaci, jakość wykonania kostiumu, detal, schludność.
 • Wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród.

IV Przebieg konkursu

 1. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są do godziny 23:59 31.08.2018 za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie festiwaltwierdza.pl. Uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu do konkursu do godziny 23:59 03.09.2018. Przed rozpoczęciem Twierdzy, drogą e-mailową, otrzymają wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu konkursu oraz godzin, w jakich powinni się stawić przed jurorami.
 2. Konkurs podczas Twierdzy składa się z czterech części:
 • nieobowiązkowej próby scenicznej,
 • obowiązkowej rundy jury, czyli spotkania sam na sam z jurorami, podczas których uczestnik opowiada o swoim stroju,
 • prezentacji scenicznych.  

V Występy sceniczne

 1. Konkurs odbywa się na świeżym powietrzu, na scenie zewnętrznej z zadaszeniem, o wymiarach 6×8 metrów. Niemożliwe jest wprowadzenie efektu całkowitej ciemności. Scena jest wyposażona w reflektory barwne, mikrofony przewodowe. Dodatkowych informacji na temat sceny organizator udzieli na życzenie uczestników bliżej terminu imprezy.
 2. Maksymalny czas, jaki uczestnik powinien poświęcić na prezentację sceniczną:
  – jeśli występuje w 1 lub 2 osoby: 2:30 minuty,
  – jeśli na scenie występuje powyżej trzech osób: 3 minuty.
  Jeśli potrzebujesz więcej czasu, skontaktuj się z koordynatorem eventu i zaznacz to w zgłoszeniu online. Prezentuj swój kostium z dumą i baw się dobrze, ale pamiętaj, że spędzenie na scenie zbyt długiego czasu może znudzić widzów.
 3. Organizatorzy zapewniają pomoc w podawaniu rekwizytów oraz ich wnoszeniu. Jeśli uczestnik życzy sobie pomocy od osób innych niż obsługa Twierdzy, zaleca się, by osoby te ubrane były na czarno. Istnieje możliwość przećwiczenia prezentacji na scenie podczas porannej próby w dniu konkursu.
 4. Użycie na scenie płynów, materiałów brudzących lub niebezpiecznych, nie jest zezwolone.
 5. Wszystkie sytuacje związane z wykorzystaniem pirotechniki lub rzucaniem przedmiotów w widownię powinny zostać ustalone z koordynatorem konkursu na etapie wysyłania zgłoszenia do konkursu. Koordynator może odmówić ich wykorzystania.
 6. Zabrania się rzucania przedmiotami ciężkimi lub o ostrych krawędziach.

VI Jury i nagrody

 1. W skład jury wchodzić będą specjaliści z zakresu tworzenia kostiumów (zarówno cosplayu, jak i projektów autorskich), fotografii, designu. Jurorzy zostaną ogłoszeni przed rozpoczęciem Twierdzy.
 2. Nagrody będą konsekwentnie ogłaszane na stronie festiwaltwierdza.pl Wszystkie nagrody zostaną ogłoszone przed rozpoczęciem Twierdzy.
 3. Spis wszystkich nagród zostanie opublikowany na stronie festiwaltwierdza.pl przed rozpoczęciem Twierdzy. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach organizator może zmienić oferowaną nagrodę bądź też jej nie przyznać. Nagrody nieodebrane w ciągu 30 dni od zakończenia Twierdzy, przechodzą na własność organizatora.

Kontakt do koordynatora działu cosplay, Zofii Skowrońskiej z Zula Costumes:

zula.skowronska@gmail.com
tel. 609 385 832.