Twierdza 9-11 września 2016

Twierdza jest jedynym festiwalem fantastyki mającym do dyspozycji tak niezwykły zabytkowy obiekt jak Twierdza Boyen w Giżycku. Samo miejsce tworzy niepowtarzalny klimat, w którym wszelkiego rodzaju gry nabiorą zupełnie nowego wymiaru. Czego możecie się u nas spodziewać:

 • Znakomitych mistrzów gry i świetnych sesji RPG
 • LARPów prowadzonych przez zespoły z wieloletnim doświadczeniem ( m.in. Larpownia, Old Town)
 • konkurs „ALTER EGO” w kategorii cosplay, projekt stroju i prezentacja sceniczna
 • koncert zespołów „Łysa Góra” i „Percival”
 • prelekcje
 • spotkania z autorami: Ewą Białołęcką, Rafałem Dębskim oraz Bartkiem Biedrzyckim
 • spotkanie z twórcami gry The Witcher III
 • warsztaty walki bronią białą
 • warsztaty aktorskie
 • projekcje filmów niezależnego kina związanego z fantastyką
 • wystawy fotografii
 • planszówki, karcianki, bitewniaki? Games room czeka na Was!
 • wystawcy zjadą się z całej Polski
 • FANTASMAGORIUM: fani Tolkiena, Wikingowie, Post apo, Star Wars
 • SZKRABSTREFY – czyli strefy dla najmłodszych fanów fantastyki
 • bezpłatny sleeproom dla uczestników festiwalu
 • wszystkich stron fantastyki: FANTASY, SCI-FI, STEAMPUNK, CYBERPUNK, WORLD OF DARKNESS, STAR WARS, WIEDŹMIN, VIKINGS,  WARHAMMER, POST APO i wiele innych światów i atrakcji

Mamy pierwszy szkic ramowego programu Twierdzy 2016!

09.09.2016 Piątek

Od 12.00 do 18.00 Przyjazd gości, zakwaterowanie, zapisy na konkretne atrakcje.

16.00 otwarcie wystawy fotografii i malarstwa

18.00 start komnat RPG

19.00 start strefy LARP’owej

19.00 start gamesroom’u

 

Sobota 10.09.2016

12.00 – otwarcie  strefy targowo-wystawienniczej

12.00 – start komnat RPG

12.00 – start gamesroom’u

13.00 – wykład Star Wars

14.00 – spotkanie z autorami wystaw fotograficznych

14.00 – rozpoczęcie turniejów gier

15.00 – konkurs strojów cosplay oraz inspirowanych fantastyką

15.00 – prelekcja o cosplay

15.30 – konkurs wiedzy z nagrodami

16.00 – start strefy LARP’owej

16.00 – warsztaty z walki mieczem

16.00 – spotkanie z reżyserem filmów

17.00 – warsztaty aktorskie

17.00 – pokaz filmów w salach koszarowca

18.00 – wykład twórców gry „The Witcher”

20.00 – zamknięcie strefy targowo-wystawienniczej

19.30 – koncert zespołu Łysa Góra

20.30 – koncert zespołu PERCIVAL (współtwórcy ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin III)

 

Niedziela  11.09.2016

12.00 – otwarcie strefy targowo-wystawienniczej

13.00 – turniej Jaggera

13.30 – konkurs wiedzy z nagrodami

14.00 – spotkanie z pisarzem

14.00 – turniej gry kapslem

15.00 – rozwiązanie konkursów i wręczenie nagród

15.30 –  podsumowanie wydarzenia, podziękowania

16.00 – zakończenie imprezy

Szczegółowy harmonogram wszystkich punktów programu będzie dostępny w sierpniu 2016r!!!

Masz pomysł na swój niepowtarzalny punkt programu? RPG? Prelekcja? a może warsztaty? czekamy na Twoje pomysły. Wystarczy, że wypełnisz formularz ZGŁOŚ PUNKT PROGRAMU!

 

Masz więcej pytań i pomysłów? Napisz do nas: twierdza@brzart.pl

 

BILETY:

Bilety normalne w dniu imprezy:
45 zł – karnet na 3 dni (piątek – niedziela) – tylko taki karnet upoważnia do bezpłatnego noclegu w sleep roomie
20zł – bilet na piątek do kupienia tylko na miejscu
30 zł – bilet na sobotę do kupienia tylko na miejscu
20 zł – bilet na niedzielę do kupienia tylko na miejscu

Bilety ulgowe  dla osób niepełnoletnich między 12 a 18 rokiem życia:
30zł – karnet ulgowy na 3 dni (piątek – niedziela) – tylko taki karnet upoważnia do bezpłatnego noclegu w sleep roomie
15 zł – piątek do kupienia tylko na miejscu
20 zł – sobota do kupienia tylko na miejscu
15 zł – niedziela do kupienia tylko na miejscu
Na imprezie nie będzie możliwości zapłacenia kartą – za utrudnienia przepraszamy.

Przypominamy, że osoby niepełnoletnie przez cały czas trwania imprezy muszą mieć przy sobie oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w Festiwalu Fantastyki Twierdza.
Wzór oświadczenia możecie tymczasowo pobrać tutaj:
https://docs.google.com/document/d/1uTpZDr3Eri0y6aNvAgDKrkz4bDqCDay-0Qc2W4j1KFs/pub

Dzieci do 12-tego roku życia wchodzą na teren Twierdzy za darmo, ale pod warunkiem bycia pod stałą opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna prawnego.

Przedsprzedaż trwa do 08.09.2016 na stronie Twierdzy – „Kup bilet” oraz poprzez serwis Eventim.
W przedsprzedaży dostępne są jedynie karnety na 3 dni imprezy – 9-11 września 2016 roku, upoważniające do bezpłatnego noclegu w sleep roomie. Obecna cena to:
• 35 zł karnet normalny na 3 dni
• 25zł karnet ulgowy na 3 dni
Nie ma biletów jednodniowych dostępnych w przedsprzedaży.
ZAPRASZAMY!!!

Organizatorem imprezy Festiwalu Fantastyki Twierdza w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504) z późniejszymi zmianami, jest BRZ ART Artur Brzychcy, ul. Północna 6F,05-502 Piaseczno, tel. 0 693 463 535 („Organizator”).

Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie wstępu na Imprezę lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Imprezy, do tego, co następuje:

1) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

2) Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie Imprezy:

– jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów bez zgody Organizatora

– broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Imprezy bez zgody Organizatora;

– flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m kwadratowego (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatora);

– napojów alkoholowych i narkotyków oraz innych substancji odurzających.

Osoby usiłujące wnieść na teren Imprezy wszelkie przedmioty wymienione powyżej, z wyjątkiem przedmiotów zabronionych prawem lub jakiekolwiek inne przedmioty mogące w opinii Organizatora stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy będą zobowiązane do przekazania ww. przedmiotów do płatnego depozytu na czas trwania Imprezy. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

Jednorazowy koszt przekazania pojedynczego przedmiotu do depozytu wynosi 10 PLN.

Wprowadzanie, wnoszenie zwierząt na teren Imprezy dopuszczalne jest wyłącznie za zgoda Organizatora. Nie dotyczy to psów przewodników dla osób niewidomych.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Imprezy.

 

Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym podczas trwania Imprezy bez zgody Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy.

W razie odbycia Imprezy jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.

W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatora został zmieniony termin Imprezy, zakupiony przez Uczestnika bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Imprezy.

Uczestnik Imprezy nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatora z tytułu zakupionego biletu wstępu na Imprezę.

Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania Imprezy ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Imprezę.

Wstęp dla dzieci do lat 12 jest bezpłatny, ale muszą stale przebywać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie i czyny dziecka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie małoletnich uczestników.

Osoby niepełnoletnie miedzy 12 a 18 rokiem życia muszą mieć stale przy sobie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych podczas przebywania na terenie imprezy.

Zakupiony bilet stanowi indywidualną zgodę Organizatora na wstęp na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części ceny wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w jej trakcie. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn zawinionych przez posiadacza biletu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.

Zakupiony bilet na Imprezę nie może być używany jakichkolwiek w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

Zakazuje się odsprzedaży biletu wstępu na Imprezę po cenie różnej aniżeli wskazana na bilecie pod rygorem unieważnienia biletu bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego zakupem.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek przedmioty wniesione przez uczestników na teren Imprezy, które nie zostały oddane do depozytu.

Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

Zabrania się wstępu na wywyższenia znajdujące się na terenie imprezy bez zgody organizatora, a także wchodzenia na obszary oznaczone tabliczką „Zakaz wstępu” – ze względu na bezpieczeństwo Uczestników.

Biorąc udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez Organizatora i podmioty działające za zgodą i w porozumieniu z Organizatorem. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Producenta z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Producenta w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.

Biorąc udział w Imprezie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatora.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

Warszawa, dnia 30 maja 2016 roku